Caritas Diecezji Sosnowieckiej 4 i 18 marca br. zorganizowała kolejne warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Spotkania odbyły się w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach, a tematami warsztatów były:
- Przeciwdziałania marnowaniu żywności.
- ABC domowego budżetu.
Pierwszą część stanowił wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją zebranych osób.
Drugą część stanowiły ćwiczenia „Jak planować wydatki w oparciu o budżet domowy”, a dla dzieci zorganizowano zajęcia plastyczne.


>> GALERIA <<