Warsztaty żywieniowe
Dzisiaj, tj. 5 grudnia 2018 roku, w godznach dopołudniowych, w parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu odbyły się warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Beneficjenci dowiedzieli się jak nie marnować żywności i jak gospodarować domowym budżetem. Prelegenci przedstawili także najnowszą piramidę żywieniową promowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Nie zabrakło infomacji jak wykorzystać otrzymane produkty, jakie potrawy z nich przyrządzić. Ponadto każdy z uczstników zająć warsztatowych został odbarowany, wydanym przez Caritas Polska, prospektem – mini książką kucharską, będącą inspiracją dla domowej kuchni. Oczywiście zaproponowane potrawy bazują na produktach wydwanych przez Caritas diecezji

GALERIA

Caritas Diecezji Sosnowieckiej 4 i 18 marca br. zorganizowała kolejne warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Spotkania odbyły się w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach, a tematami warsztatów były:
- Przeciwdziałania marnowaniu żywności.
- ABC domowego budżetu.
Pierwszą część stanowił wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją zebranych osób.
Drugą część stanowiły ćwiczenia „Jak planować wydatki w oparciu o budżet domowy”, a dla dzieci zorganizowano zajęcia plastyczne.

>> GALERIA <<