… bo każde dziecko potrzebuje skrzydełInspiracją powstania Programu SKRZYDŁA jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski:

„Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (...)”
(Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie).KOMU POMAGA PROGRAM SKRZYDŁA ?
Program Skrzydła został stworzony, aby pomagać dzieciom, które:
ZAŁOŻENIA I CELE SKRZYDEŁ:
SKRZYDŁA to program długofalowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.


JAK POMÓC...? OSOBY INDYWIDUALNE I FIRMY

Darczyńcy indywidualni
Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych darczyńcy.
Każda z osób, która chce się włączyć w program Skrzydła i objąć regularną opieką konkretne dziecko, może wypełnić deklarację, w której określi kwotę comiesięcznej wpłaty oraz czas jej trwania. Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości wpłat można ustalać z koordynatorem.
Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji nasza Caritas diecezjalna wyśle list potwierdzający udział w Programie Skrzydła oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka).

Do pobrania:
>Deklaracja dla osób indywidualnych<

Firmy
Firma, która chce zaangażować się w Program Skrzydła może wykupić jeden lub kilka pakietów wsparcia dla jednego bądź kilku uczniów. W tym celu należy wypełnić druk deklaracji dla firm oraz podpisać umowę darowizny na rzecz Programu Skrzydła.
Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości wpłat można ustalać z koordynatorem.
Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji nasza Caritas diecezjalna wyśle list potwierdzający udział w Programie Skrzydła oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka).

Do pobrania:
>Deklaracja dla firm<

FORMY WSPARCIA, KTÓRE MOŻE OFEROWAĆ DARCZYŃCA:
Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych darczyńcy. Obejmuje 3 główne opcje:
1. SKRZYDŁA na co dzień
Całkowity koszt 1500 zł ( I i II semestr szkolny) 10 x 150 zł*
Zabezpieczenie podstawowych i niezbędnych potrzeb dziecka w szkole (odzież, obiady szkolne, przybory szkolne, podręczniki, lektury, itp.).
2. SKRZYDŁA na przyszłość
Całkowity koszt 1520 zł ( I i II semestr szkolny) 10 x 152 zł*
Zapewnienie dziecku potrzeb, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do zdobywania wiedzy (obejmuje korepetycje, zajęcia dodatkowe, dojazdy do szkoły, wyjścia klasowe, wycieczki szkolne, wypoczynek wakacyjny, itp.).
*Istnieje możliwość zadeklarowania innej kwoty niż 150 zł i 152 zł miesięcznie. Podobnie jest z okresami wpłat. Mogą być one dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, można również jednorazowo wykupić cały pakiet lub je łączyć.
3. Skarbonka SKRZYDEŁ
Skarbonka SKRZYDEŁ to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania jakichkolwiek deklaracji. Każda wpłata będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które zostały objęte opieką w programie.


Aby powiększyć Skarbonkę SKRZYDEŁ dokonaj wpłaty na podany numer konta:
Alior Bank 83 2490 0005 0000 4600 4100 6749
Z dopiskiem "Skarbonka Skrzydeł"

Jaką darczyńca ma pewność, że pieniądze, które wpłaca na Program Skrzydła trafiają do konkretnego dziecka?
Każdy darczyńca wypełniający deklarację otrzymuje informacje o konkretnym dziecku, które wspiera przez okres roku szkolnego. Informacje, które są przesyłane do darczyńcy zawierają imię, wiek i opis sytuacji rodzinnej dziecka. Pomoc, którą otrzymuje uczeń jest przekazywana w formie wykupionych obiadów czy zakupionej odzieży, przyborów szkolnych, biletów lub na zasadzie refundacji zapłaconych przez rodziców dziecka rachunków.
Koordynator zobowiązany jest do przesłania krótkiej informacji podsumowującej jak pomoc darczyńcy wpłynęła na zmianę sytuacji konkretnego dziecka.

Czy do Programu można włączyć się tylko na początku semestru szkolnego?
Do Programu można się włączyć w dowolnym czasie. Po otrzymaniu wypełnionej przez darczyńcę deklaracji i odnotowaniu wpłaty Caritas informuję rodzinę i szkołę, że dziecko oczekujące na pomoc otrzyma stypendium.

Kontakt z koordynatorem Programu „Skrzydła”
tel. 48 (32) 363 03 70, 698 628 633
fax. 48 (32) 363 03 71
e-mail: sosnowiec@caritas.pl
Konto bankowe: Alior Bank nr 83 2490 0005 0000 4600 4100 6749
Z dopiskiem „Program Skrzydła”Do pobrania:
>Deklaracja dla osób indywidualnych<
>Deklaracja dla firm<
>Wniosek o objęcie dziecka programem Skrzydła<