III Andrzejkowy Bal Wolontariusza - "Vivat Niepodległa" plus konkurs o tytuł najlepszej grupy wolontariackiej 2017/18 "Wolontariat - podaj dalej"

23 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się III Andrzejkowy Bal Wolontariusza pod hasłem "Vivat Niepodległa" Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież, której bliska jest idea wolontariatu, czyli bezinteresownego działania na rzecz innych.
Minimalny wiek uczestnika balu to 13 lat.

Podczas Balu nastąpi rozstrzygnięcie kokursu na najlepszą grupę wolontariacką 2017/18 "Wolontariat - podaj dalej".
Konkurs adresowany jest do grupy wolontariuszy zrezszonych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej, które podejmują działania wolontariackie na terenie swojej jednostki samorządowej.
Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych szkolnych zespołów wolontariackich oraz uhonorowanie ich nagrodami w postaci pucharów i dyplomów wręczanych przez Włodarzy miast.

Zgłoś swój udział w konkursie!
- Formularz konkursowy
- Regulamin konkursu "Wolontariat - Podaj dalej"

Zgłoś swój udział w Balu!
Grupowo:
- Formularz grupy zorganizowanej
- Oświadczenie rodziców
- Regulamin III Andrzejkowego Balu Wolontariusza
- RODO - informacje

Indywidualnie:
- Formularz indywidualny
- Regulamin III Andrzekjkowego Balu Wolontariusza

- RODO - informacje


Dochód z cegiełek o wartości 10,00 zł. przeznaczony będzie na wsparcie corocznie organizowanej Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych.
Bal jest okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich trud i prace jaką wkładają w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

II Andrzejkowy Bal Wolontariusza - kliknij na link poniżej i przypomnij sobie jak świętowaliśmy w zeszłym roku na Balu.
http://www.sosnowiec.caritas.pl/?mod=news&act=show&id=289I Andrzejkowy Bal Wolontariusza - kliknij na link poniżej i przypomnij sobie jak świętowaliśmy dwa lata temu na Balu.
http://www.sosnowiec.caritas.pl/?mod=news&act=show&id=191