II Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej>> RELACJA Z II ANDRZEJKOWEGO BALU WOLONTARIUSZA <<I Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej

>> RELACJA Z I ANDRZEJKOWEGO BALU WOLONTARIUSZA <<1 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się II Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i ponadpodstawowych z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież której bliska jest idea wolontariatu, czyli bezinteresownego działania na rzecz innych.Minimalny wiek uczestnika balu to 13 lat. Podczas Balu nastąpi rozstrzygnięcie
>konkursu o tytuł najlepszej grupy wolontariackiej 2016/17 „Wolontariat – podaj dalej”<
Dochód z Cegiełek (ich wartość to 10 zł) przeznaczona będzie na wsparcie corocznie organizowanej Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych. Bal jest okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich trud i pracę wkładaną co roku, na rzecz potrzebujących.

Zgłoś swój udział w Balu !!!
Grupowo:
> Formularz zgłoszeniowy grupy wolontariackie j<
> Regulamin II Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej <
> Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników II Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej <


Indywidualnie:
> Formularz zgłoszeniowy indywidualny/Oświadczenie <
> Regulamin II Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej <


> PLAKAT<