I Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej
>> Relacja z I Andrzejkowego Balu Wolontariusza <<


26 listopada o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się I Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież gimnazjala i ponadgimnazjalna z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież której bliska jest idea wolontariatu, czyli bezinteresownego działania na rzecz innych.
Podczas Balu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o tytuł najlepszej "Grupy wolontariackiej 2015/16" „Wolontariat – Podaj dalej”.
Dochód z Cegiełek (ich wartość to 10 zł) przeznaczona będzie na wsparcie corocznie organizowanej Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych.
Bal jest okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich trud i pracę wkładaną co roku, na rzecz potrzebujących.


Zgłoś swój udział w Balu !!!
Grupowo:
> Formularz zgłoszeniowy grupy wolontariackie j<
> Regulamin I Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej <
> Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników I Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej <


Indywidualnie:
> Formularz zgłoszeniowy indywidualny/Oświadczenie <
> Regulamin I Andrzejkowego Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej <