Świetlica „U Matki Teresy” przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu
Kontakt:
ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
41-209 Sosnowiec
opiekun świetlicy: s. Juranda
tel: 537 204 922
Świetlica „U Matki Teresy” działa od 17 listopada 2013 r. w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.
Dzieci uczestniczą w zajęciach artystycznych, plastycznych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych, prowadzonych przez siostry zakonne oraz wolontariuszy. Podopieczni podczas zajęć mogą liczyć na pożywny posiłek. Na zajęcia uczęszcza ok. 30 dzieci tygodniowo.
Świetlica „U Matki Teresy" jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godz. od 13:30 do 17:03.
Świetlica „Mapet” przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie Szczakowej
Kontakt:
ul. Sobieskiego 1
43-602 Jaworzno
opiekun świetlicy: Ks. Michał
tel: 32 617 72 11
Od 2006r. działa świetlica parafialna „Mapet”. Celem świetlicy jest organizowanie dzieciom zajęć wychowawczo – opiekuńczych..Organizowane są również wycieczki fakultatywne.Systematycznie uczęszcza na zajęcia ok. 60 dzieci tygodniowo. Zajęcia są nieodpłatne. Prowadzą je wychowawcy, którzy są wolontariuszami. Są to nauczyciele, pedagodzy, studenci z terenu Jaworzna, oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia odbywają się w soboty od 10:00 do 12:30
Świetlica „Betlejem” przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Wolbromiu
Kontakt:
ul. Mariacka 7
32-340 Wolbrom
Opiekun świetlicy: s. Łukasza
Tel: 517 199 826
Świetlica „Betlejem” rozpoczęła zajęcia z podopiecznymi 15 września 2002 roku. Podstawowym celem Ochronki jest wspieranie i towarzyszenie dziecku w rozwoju jego osobowości przez formację intelektualną, moralną, duchową i społeczną. W Ochronce jest również grupa wolontariuszy, którzy pracują z dziećmi 2-3 razy w tygodniu.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.30.

Świetlica Pw. św. Stanisława BM w Czeladzi

Kontakt:
ul. Reymonta 44
41-250 Czeladź
Opiekun świetlicy: s. Fidelis
Tel. 784 033 616