1% podatku


Zrób uczynek miłosierdzia - to nic nie kosztuje!

Zapewne większość osób czytających ten tekst musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dzięki zmianom przepisów mamy możliwość w prosty sposób przekazać 1% naszego podatku na rzecz dowolnie przez siebie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Pomimo to wiele osób wciąż z różnych przyczyn nie chce tego robić. Należy to zmienić!!!

Jeśli potraficie sami wypełnić zeznanie podatkowe to doskonale wiecie, że wystarczy wypełnić 3 pola w formularzu, aby przekazać 1% podatku. Jeżeli ktoś inny wypełnia PIT za Was to poproście go, aby wypełnił również te 3 pola. Nic Was to nie kosztuje. Nie trzeba chodzić na pocztę, nie trzeba robić przelewów. Nic więcej nie potrzeba. Wystarczy znać nazwę organizacji, którą chcecie wesprzeć i jej numer KRS. Proponujemy wsparcie organizacji, która cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, czyli Caritas Diecezji Sosnowieckiej: numer KRS 0000 222 993.

I nie rezygnujcie z przekazania 1% tylko dlatego, że jego wysokość jest niewielka.KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST WAŻNA. 10 osób, które wpłacą 1 zł pozwoli np. na sfinansowanie 4 obiadów dla głodnego dziecka. To jest bardzo konkretna pomoc.


Przekazując 1% swojego podatku dajesz100% nadziei
Przed nami kolejny rok pomocy potrzebującym, 1% Twojego podatku może posłużyć realizowanym przez nas dziełom miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.
Walka z głodem, bezdomnością i ubóstwem, pomoc samotnym matkom i ich dzieciom, dofinansowanie koloni dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, świetlice socjoterapeutyczne - we wszystkich tych działaniach codzienna praca na rzecz podopiecznych jest możliwa dzięki odpisowi 1% podatku.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej ?
  1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego
  2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. 1,52 zł = 1,50 zł) w odpowiednią rubrykę Twojego zeznania podatkowego.
  3. Wybierz Caritas Diecezji Sosnowieckiej z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000222993
Uwaga: Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat. Pieniądze na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazuje Urząd Skarbowy w terminie do trzech miesięcy.
By uczynić przekazanie 1% jeszcze prostszym, proponujemy bezpieczne wypełnienie PIT przy pomocy zamieszczonego poniżej darmowego programu do wypełniania PIT! Klikając w przycisk poniżej otworzysz formularze rozliczeniowe, w których numer KRS naszej Caritas jest już wpisany.Dlaczego warto nas wesprzeć?
•Corocznie rozdajemy 1000 wyprawek szkolnych.
•Pomaga nam pomagać ponad 1500 wolontariuszy.
•W 2017 roku przekazaliśmy blisko 117 000 zł na pomoc ofiarom w pogrążonym wojną Allepo.
•Corocznie organizujemy letni wypoczynek dla ponad 500 dzieci z terenu diecezji i Ukrainy.
•Z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych Centrum Pomocy Rodziny Caritas skorzystało 250 osób.
•W Wigiliach Caritas uczestniczyło 800 ubogich osób.
•Przed świętami rozdaliśmy w formie paczek ponad 25 ton żywności.
•W programie żywnościowym FEAD całoroczną opieką otaczamy 6 500 osób.
•Na bieżąco udzielamy pomocy materialnej i rzeczowej potrzebującym.

Placówki Caritas Diecezji Sosnowieckiej
* Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Będzinie zapewnia opiekę 50 osobom rocznie.
* Z usług Stacji Opieki w Sosnowcu rocznie korzysta 1000 osób, a z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 400.
* Do przedszkola anglojęzycznego Radosna Wyspa w Sosnowcu uczęszcza 40 dzieci.
* W Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka udzieliliśmy wsparcia 19 matkom i 23 dzieciom.
* Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie daje codziennie schronienie 50 mężczyznom.
* Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej zapewnienia miejsce 50 osobom w tym 10 kobietom.
* Noclegownia dla Bezdomnych w Sosnowcu pomaga codziennie 45 mężczyznom.
* Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia schronienie 50 mężczyznom i 5 kobietom.
* Jadłodajnia dla ubogich w Olkuszu wydaje 120 ciepłych posiłków dziennie, co daje średnio 44 tysiące wydanych posiłków rocznie.
* Dzienny Dom Seniora w Olkuszu powstaje na poddaszu Jadłodajni, zapewniać będzie opiekę 30 osobom starszym.
* Świetlica Mapet przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie zapewnia opiekę ok. 60 dzieciom.
* Świetlica u Matki Teresy przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu opiekuje się ok. 50 dziećmi.
* Świetlica Betlejem w Wolbromiu ma pod swoją opieką 35 dzieci.


TERAZ JUŻ WSPÓLNIE POMAGAMY!