Caritas Diecezji Sosnowieckiej jako jedna z 20 organizacji w całej Polsce otrzymała dofinansowanie na wsparcie rodzin w ramach I otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Celem konkursu jest wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom. W ramach realizowanego projektu Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzić będzie Szkołę dla Rodziców, w ramach której rodzice, w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, opiekunowie prawni borykający się z problemami w zakresie rodzicielstwa, będą mogli skorzystać z:

bezpłatnych zajęć w formie warsztatów dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”
indywidualnej opieki psychologicznej
indywidualnej opieki pedagogicznej
poradnictwa prawnego.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej od wielu lat prowadzi zakrojoną na szeroką skale pomoc na terenie diecezji sosnowieckiej. Jedną z ważniejszych placówek w zakresie wsparcia rodziny jest Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu, który powstał, aby nieść pomoc i wsparcie samotnym matkom i ich dzieciom oraz Przedszkole „Radosna Wyspa”, które od ponad 10 lat współpracuje z rodzicami na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju.

Projekt „Szkoły dla Rodziców” jest programem zajęć psychoedukacyjnych stworzonych z myślą o kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie. Prowadzony w systemie warsztatowym zakłada aktywność ze strony uczestników, systematyczność (dozwolone są tylko dwie nieobecności nie sąsiadujące ze sobą).

Zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców” startują 28.09.20 i obejmą cykl 7 spotkań dla rodziców w formie warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze uwzględniające m.in.:

- radzenie sobie z emocjami u rodziców i dzieci
- etapy rozwoju dziecka i jego charakterystyczne zachowania na każdym z nich
- sposoby komunikacji w rodzinie
- metody zachęcania dzieci do współpracy
- okres buntu i dojrzewania

W ramach projektu odbędą się również porady psychologiczne i pedagogiczne – w formie konsultacji dla rodziców bez dzieci oraz pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego.

OPIS PROJEKTU

Caritas wypełnia chrześcijańskie posłannictwo w propagowaniu rodziny i wartości jaką ona za sobą niesie. Szkoła dla Rodziców jest nieustającą nauką dialogu z dzieckiem. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Projekt „Mamo, Tato pokoloruj mój świat” ma stanowić konkretne wsparcie instytucji małżeństwa rozumianej jako najlepsze środowisko do wychowywania dzieci oraz oferować wsparcie rodzinom i rodzicom do wypełniania ich roli, w myśl zasady, że wiele problemów wychowawczych bierze się z błędów ich rodziców, które popełniają od pierwszych miesięcy życia dziecka. To rodzina ma za zadanie wychowywać, uczyć, wspierać i pomagać pokonywać trudności, wszystko po to, aby m.in. dziecko nie ulegało na różnych etapach życia niekorzystnym wpływom z zewnątrz. Dlatego tak ważne jest wzmocnienie rodziców do pełnienia ich roli. Stąd głównym celem projektu będzie stworzenie przestrzeni –miejsca pomocy rodzinom – w którym osoby borykające się z problemami w zakresie małżeństwa, rodzicielstwa, rodziny będą mogły otrzymać fachową pomoc terapeutyczną, psychologiczną, prawną, która często wykracza poza dostępną pomoc systemową

HARMONOGRAM

Harmonogram projektu na dzień 16.09.2020

1. Porady prawne
23.09.2020 09.30 -12.30
01.10.2020 09.30 -12.30

2. Porady psychologiczne
05.10.2020
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
18.00 - 19.00

3. Porady pedagogiczne (poniedziałki)
28.09.2020
-13.30 - 14.30
-15.00 - 16.00

05.10.2020
-13.30 - 14.30
-15.00 - 16.00

12.10.2020
-13.30 - 14.30
-15.00 - 16.00

19.10.2020
-13.30 - 14.30
-15.00 - 16.00

26.10.2020
-13.30 - 14.30
-15.00 - 16.00

Szkoła dla rodziców

I tura - 10.30 -12.30 (poniedziałki) 28.09, 05.10, 12.10, 19.10 26.10
II tura – 16.30-18.30 (poniedziałki) 28.09, 05.10, 12.10, 19.10 26.10

Zapisy: Koordynator Projektu: Daria Słonecka Mierzwa: 604 460 506

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY