codziennie z Miłością

Kilka słów o wolontariacie.

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom.

Motorem funkcjonowania wolontariatu jest chęć pomagania innym. Działania z potrzeby serca, z chęci bycia potrzebnym, docenianym, ważnym dla kogoś, czasami także dlatego, że sumienie nie pozwala nam postępować inaczej. Świadomość, że pomagamy komuś daje często wielką, niezamierzoną przyjemność, radość serca i motywację do dalszego działania, pozwala oderwać się od otaczającego materializmu, szarego codziennego życia – czyniąc go barwnym i radośniejszym.
Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej, w trakcie, której chętni poświęcają wolny czas, wiedzę i umiejętności. Będąc wolontariuszem, możesz nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.
Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej w 2003 roku.
Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zadajesz sobie pytanie: Czy nadaję się do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiejętności i kwalifikacje? Czy dysponuję wystarczającą ilością czasu? Czy jestem w odpowiednim wieku….?
Tych wątpliwości jest wiele, a odpowiedź jedna. Każdy może być wolontariuszem.

?WOLONTARIAT https://youtu.be/DBbpjDLfSaM