4 lata DDMiDZ

4 lata DDMiDZ |26-03-2019

Dziś w Dniu Świętości Życia mija dokładnie 4 rocznica otwarcia Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
W tym momencie w Domu przebywa 7 kobiet i 8 dzieci. Natomiast przez cały okres dotychczasowego funkcjonowania udzieliliśmy schronienia 36 kobietom i 44 dzieciom.
Każda z kobiet to osobna historia, często bardzo trudna. Nasz praca polega na tym, by pokazać, że tej historii można nadać inny bieg.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za błogosławieństwo jakie roztacza nad domem, wszystkim ludziom dobrej woli, darczyńcom, którzy niejednokrotnie w hojny sposób wsparli naszą placówkę.
Podziękowania składamy także całemu personelowi Domu Matki i Dziecka, kierownictwu i opiekunom za ich cieżką pracę, serce przepełnione miłością, ręce zawsze gotowe by nieść pomoc.
Dziękujemy za Waszą służbę.