Magazyn - punkt wydawania żywności w Sosnowcu


Kontakt:
ul. Widok 1
41-200 Sosnowiec
tel 48 (32) 298 10 70
Koordynator: Andrzej Rogalski


MagazynKontakt:
ul. Kaliska 25
41-200 Sosnowiec
tel 48 (32) 293 50 34
Koordynator: Andrzej Rogalski

Dystrybucja gotowych artykułów spożywczych. Żywność jest rozprowadzana za pomocą Parafialnych Zespołów Caritas wśród mieszkańców naszej diecezji w ściśle określonych przypadkach (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności).