Kolonie Caritas

Nadrzędnym celem Caritas jest niesienie miłości i pomocy bliźnim. Nie możemy pozostać obojętni na dobro naszych najmłodszych podopiecznych. Pandemia koronawirusa wielu z nich odebrała szansę na normalne funkcjonowanie. Nie chcemy, aby pozbawiła ich także radosnego przeżywania wakacji. Wspomnienia i pozytywne doświadczenia są tym, co zostanie z nimi najdłużej. Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i nadziejom dzieci oraz rodziców, Caritas Diecezji Sosnowieckiej postanowiło rozpocząć już nabór na kolonie dla dzieci i młodzieży.


Turnusy wyjazdów Bachledówna, oś. Harenda 25, 34-500 Zakopane

• Turnus I 05.07 -18.07.2021
• Turnus II 18.07 -31.07.2021
• Turnus III 31.07 -13.08.2021
• Turnus IV 13.08 - 26.08.2021


Zapisy i szczegółowe informacje pod tel: 32 363 03 70 (wew.86)

Zbiórka dla dzieci z Sosnowca i okolic (dot. Turnusu IV 13.08-26.08.2021)

- Zbiórka godz. 9.15. W DZIEŃ ROZPOCZĘCIA TURNUSU KOŚCIÓŁ ŚW BARBARY ul. Barbary 17 w SOSNOWCU,

Obecność rodzica lub opiekuna dziecka obowiązkowa: podpisują w dniu wyjazdu dokumenty potrzebne do ubezpieczenia dziecka oraz zaświadczenie że uczestnik kolonii nie miał styczności w ostatnich 14 dniach styczności z osobą chorą na covid 19.

PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W MASECZKI.

DZIECKO NA ZBIÓRKE ODPROWADZA JEDEN RODZIC.

>>>> WYPRAWKA DZIECKA NA KOLONIE

Niezbędne Załączniki do pobrania:


Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o pobieranie, uzupełnienie i dostarczenie dokumentów:

1. Karta kwalifikacyjna
2. Upoważnienie dot. leczenia dziecka
3.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku dziecka
4. Klauzula informacyjnaLista rzeczy, w które należy zaopatrzyć dziecko-uczestnicy kolonii zabierają legitymację szkolnąZaliczki w wysokości 300 zł proszę wpłacać na Nr konta: 57 2490 0005 0000 4600 6251 5027 - w treści przelewu imię i nazwisko dziecka oraz turnus (ponieważ często nazwisko rodzica/prawnego opiekuna różni się od nazwiska rodzica)

Szczegóły w siedzibie Caritas przy ul. Korczaka 5
lub pod nr tel. 32 363 03 70 wew. 86 poniedziałek – czwartek od 9:00 do 16:00, piątek od 9.00 do 15.00
www.sosnowiec.caritas.pl
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5
Nr konta: 57 2490 0005 0000 4600 6251 5027