IV Andrzejkowy Bal Wolontariusza plus konkurs o tytuł najlepszej grupy wolontariackiej 2018/2019 "Wolontariat - podaj dalej"

30 listopada 2019 roku o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się IV Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież, której bliska jest idea wolontariatu, czyli bezinteresownego działania na rzecz innych. Minimalny wiek uczestnika balu to 13 lat.

Podczas Balu nastąpi rozstrzygnięcie kokursu na najlepszą grupę wolontariacką 2018/2019 "Wolontariat - podaj dalej".
Konkurs adresowany jest do grupy wolontariuszy zrezszonych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Diecezji Sosnowieckiej, które podejmują działania wolontariackie na terenie swojej jednostki samorządowej.
Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych szkolnych zespołów wolontariackich oraz uhonorowanie ich nagrodami w postaci pucharów i dyplomów wręczanych przez Włodarzy miast.

Zgłoś swój udział w konkursie!
- Formularz konkursowy
- Regulamin konkursu "Wolontariat - Podaj dalej"

Zgłoś swój udział w Balu!

Grupowo:
- Formularz grupy zorganizowanej
- Oświadczenie rodziców
- Regulamin IV Andrzejkowego Balu Wolontariusza
- RODO - informacje

Indywidualnie:
- Formularz indywidualny
- Regulamin IV Andrzekjkowego Balu Wolontariusza

- RODO - informacje


Dochód z cegiełek o wartości 10,00 zł. przeznaczony będzie na wsparcie corocznie organizowanej Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych.
Bal jest okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich trud i prace jaką wkładają w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.


IV Andrzejkowy Bal Wolontariusza - kliknij na link poniżej i przypomnij sobie jak świętowaliśmy w zeszłym roku na Balu.
http://www.sosnowiec.caritas.pl/?mod=news&act=show&id=482


III Andrzejkowy Bal Wolontariusza - kliknij na link poniżej i przypomnij sobie jak świętowaliśmy w zeszłym roku na Balu.
http://www.sosnowiec.caritas.pl/?mod=news&act=show&id=355

II Andrzejkowy Bal Wolontariusza - kliknij na link poniżej i przypomnij sobie jak świętowaliśmy w zeszłym roku na Balu.
http://www.sosnowiec.caritas.pl/?mod=news&act=show&id=289

I Andrzejkowy Bal Wolontariusza - kliknij na link poniżej i przypomnij sobie jak świętowaliśmy dwa lata temu na Balu.
http://www.sosnowiec.caritas.pl/?mod=news&act=show&id=191