Nie płacz, że starość! Nie płacz, że latka! Zdobądź z nami tytuł nowoczesnego DZIADKA!

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni " na lata 2021-2025 Edycja 2021.


Wartość dofinansowania: 87.875.00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 97025.00 zł

Cele projektu Projekt poświęcony jest ogólnej poprawie życia osób 60 w świecie cyfryzacji.

Jego podstawowym celem jest pomoc osobom 60 w kontaktach ze światem i najbliższym otoczeniem (zwłaszcza w okresie pandemii). Chcemy umożliwić seniorom zastąpienie kontaktów i spotkań tradycyjnych, kontaktami cyfrowymi, takimi jak: rozmowy telefoniczne, video rozmowy, komunikatory pisemne, komunikacja za pośrednictwem komputera, smartfona, tableta. Chcemy nauczyć seniorów szukania informacji na różne tematy w Internecie (godziny otwarcia sklepów, rozkład jazdy autobusów, pociągów, kupno biletów online itp.). Chcemy zwrócić uwagę na potrzeby społeczne bez względu na wiek - chcemy pomóc wyjść z ograniczenia typu „jestem na to za stary”, „w tym wieku to już nie mam potrzeb, byleby tylko było zdrowie”. Pragniemy zaangażować seniorów w aktywność fizyczną, poprawę ogólnego stanu psychicznego i pamięci oraz udzielić wielu praktycznych porad z zakresu prawa czy rozsądnego dokonywania zakupów.

Osoby starsze ciągle mają opór i lęk przed korzystaniem z nowoczesnych technologii i mediów. Pomimo ogólnie dostępnych środków cyfrowych i masowo napływającej technologii seniorzy nadal korzystają z tradycyjnych metod, co widoczne jest zwłaszcza w codziennym życiu np. podczas opłacania rachunków, bądź tradycyjnych zakupów. W związku z panującą od ponad roku pandemią obserwuje się wyraźny spadek ich uczestniczenia w życiu społecznym. Izolacja oraz ograniczenie-samotny pobyt w domowym zaciszu przyczynia się do izolacji na wielu płaszczyznach, a co za tym idzie do popadania w depresję, lęki, fobie. Następuje pogorszenie kondycji psychoruchowej i ogólnego stanu zdrowia. Wliczając w to samotność i lęk przed zarażeniem się koronawirusem seniorzy popadają w marazm, całkowicie rezygnując z życia społecznego, które często już i tak jest utrudnione na skutek wielu barier związanych z ich wiekiem - zwłaszcza barier cyfrowo-technologicznych. Aby temu zapobiec chcemy zachęcić seniorów do uczestnictwa w naszych działaniach mających na celu włączenie technologii cyfrowej w ich życie codzienne oraz zaoferować im kompleksową pomoc prowadzącą do ponownej aktywizacji społecznej. Po wstępnych rozmowach z seniorami, oraz z opracowań zamieszczonych na stronach MSiT oraz własnych obserwacji i doświadczeń znamy bariery, które wstrzymują osoby starsze przed podjęciem aktywności w sieci, są to min.:
• brak wolnego czasu (szczególnie u osób zaangażowanych w opiekę nad wnukami bądź schorowanym członkiem rodziny),
• brak zainteresowania nowoczesną technologią oraz brak osób mogących je wdrożyć i nauczyć obsługi urządzeń cyfrowych,
• brak odpowiedniej oferty (brak zajęć dla seniorów, możliwości indywidualnych spotkań, poradnictwa telefonicznego),
• brak wiedzy o dostępnych możliwościach, • koszty (brak środków na szkolenia, na sprzęt, itp.)
• brak znajomych, którzy są aktywni w "wirtualnym świecie", • brak wsparcia, obawa przed ośmieszeniem.
• bariery komunikacyjne

Dlatego głównym zadaniem projektu będzie przezwyciężenie tych barier i zachęcenie seniorów do aktywności w sieci i nie tylko.

Działania planowane w ramach projektu

W ramach programu proponujemy udział w szeregu zajęć:
• „Z komputerem na Ty” – kurs obsługi komputera
• "Telefonowy zawrót głowy" - kurs obsługi smartfona/tabletu
• „Czytajmy słuchem" - nowe oblicze literatury - poznajemy audiobooki (zajęcia dla osób mających problemy ze wzrokiem)
• "Specjalista w ćwiczeniach wspomoże, a Ty rusz głową SENIORZE!" – ćwiczenia pamięciowe
• Asertywność to nie wstyd! - profesjonalne zajęcia z "odmawiania" – zajęcia z psychologiem
• Warsztaty edukacyjne z zakresu prawa
• „Dobre nawyki zakupowo – żywieniowe” – zajęcia z dietetykiem
• „Sport to zdrowie, każdy senior Ci to powie” – zajęcia ruchowo - sportowe

Można wybrać jedną lub więcej aktywności.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do ok. 150 osób po 60-tym roku życia, w tym do osób niepełnosprawnych. Będzie to grupa zróżnicowana ze względu na cechy społeczno-demograficzne, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, sytuację rodzinną, mieszkaniową, stan zdrowia. Zajęcia będziemy prowadzić w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu, Dziennym Domu Pomocy Senior w Olkuszu, w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Będzinie oraz w Schroniskach dla Osób Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej oraz w Będzinie.

Informacje kontaktowe:

Zapisy do dnia 15 sierpnia 2021 roku pod numerem telefonu: 323630370 lub mailowo na adres: seniorplus@caritas.pl Udział w programie jest bezpłatny.

Start programu – 01 września 2021 roku