Bal Wolontariusza
Bal Wolontariusza
84 wolontariuszy zrzeszonych w 17 Szkolnych Kołach Caritas wzięło udział 25 listopada w corocznym Balu Wolontariusza. Wydarzenie organizowane przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest wyrazem podziękowania dla młodych, którzy w ciągu roku poświęcają swój czas i zdolności na pomoc najuboższym.

Na balu zjawili się zaproszeni goście, wśród nich bp Grzegorz Kaszak, ks. Tomasz Folga – dyrektor sosnowieckiej Caritas oraz świeccy i duchowni opiekunowie Szkolnych Kół Caritas z terenów Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Olkusza, Łaz i Sosnowca.
- Wśród nas zawsze będą ubodzy i potrzebujący. Dlatego wyrażam swoją ogromną wdzięczność dla wszystkich wolontariuszy i za inicjatywy, które podejmują - powiedział w swoim wystąpieniu bp Grzegorz Kaszak.
Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas wręczyli Biskupowi pamiątkową koszulkę z podpisami wszystkich obecnych na Balu Wolotariusza.
Zwracając się do młodzieży ks. Tomasz Folga nawiązał do przyszłości:
- Jesteście przyszłością Kościoła. I gdy na was patrzę oraz na wasze dzieła, to jestem o tę przyszłość spokojny – powiedział dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
W szczególny sposób wszystkim wolontariuszom dziękował ks. Łukasz Gładki, wicedyrektor Caritas i diecezjalny opiekun SKC:
- Każdego dnia pokazujecie, że stworzono Was do wielkich rzeczy. Udowodniacie to podejmowanymi wyzwaniami i ciężką pracą. Wyciągniętymi dłońmi. Niesionym wsparciem. Wasz trud jest jednym z powodów, dla których spotykamy się tutaj dzisiaj. To za niego chcemy Wam podziękować. – mówił ks. Gładki.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, w zgodzie z zaleceniami sanitarnymi, realizuje swoje cele statutowe, koordynując i organizując różnoraką pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących. Nieocenioną pomocą w tym dziele są wolontariusze, których w diecezji jest ponad 1500, zrzeszonych w 86 Szkolnych Kołach Caritas.

Tekst: ks. Przemysław Lech
Zdjęcia: Caritas Diecezji Sosnowieckiej

>>>GALERIA<<<